Szybki kontakt: +48 669 333 902

Regulamin
świadczenia usług wynajmu podnośników koszowych

Każda praca na wysokości jest niebezpieczna, dlatego używanie podnośników koszowych jest tak ważne w kwestii dbania o życie i zdrowie. Mając do dyspozycji stabilny podest ruchomy nie oznacza to jednak, że można pomijać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Oto kilka punktów regulaminu, który obowiązuje podczas wynajmu podnośnika koszowego:

1. Obowiązkowym wyposażeniem ludzi przebywającym w koszu podestu ruchomego jest: kamizelka odblaskowa, szelki bezpieczeństwa, kask

2. Osoba przebywająca w koszu roboczym ma obowiązek posiadać uprawnienia do przebywania na wysokościach

3. Zabronione jest: wychodzenie i wchodzenie do kosza podczas jego pracy, stawanie na barierki, wyrzucanie i wrzucanie przedmiotów podczas gdy kosz podnośnika jest w trakcie pracy

4. Wchodzenie do kosza i otwarcie drzwiczki po wyraźnej komendzie operatora, gdy podest jest w pozycji transportowej

5. Wychodzenie z kosza roboczego i otwarcie drzwiczek dozwolone po wyraźnej komendzie operatora, gdy podest zakończy pracę

6. Podnośnik koszowy może być wykorzystywany tylko zgodnie z przeznaczeniem tzn. podnoszenia ludzi wraz z  ładunkiem potrzebnym do pracy w koszu roboczym (oznacza to,  że nie wolno wykorzystywać tego typu sprzętu jako dźwigi, spychy itp.)

7. Maksymalna prędkość wiatru przy której można używać podesty ruchome wynosi 12 m/s, natomiast jeśli operator stwierdzi zagrożenie dla zdrowia lub życia osób pracujących w koszu roboczym może przerwać prace z użyciem podnośnika koszowego w przypadku złych warunków atmosferycznych

8. Każda rozpoczęta godzina liczona jest jako pełna

9. Minimalny czas wynajmu podnośnika koszowego z operatorem wynosi 6 godzin/dzień

10. Przy każdym wynajmie dojazd sprzętu na miejsce pracy to 1 h na terenie Gorzowa Wlkp. lub 6 zł/km poza obszarem naszego miasta

11. Składanie i rozkładanie podnośnika koszowego płatne w kosztach czasu pracy

12. Wewnętrzne szkolenie BHP płatne w kosztach czasu pracy

13. Bezpłatne odwołanie usługi możliwe najpóźniej do godziny 15:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zlecenie

14. Zwroty kaucji za sprzęt lub nadpłaty faktur rozliczane są najpóźniej do końca kolejnego miesiąca następującego po transakcji

15. Za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku wycinki drzew lub niewłaściwego używania kosza roboczego odpowiada Zleceniodawca wynajmu podnośnika koszowego

16. Za przygotowanie dojazdu do miejsca zlecenia odpowiada Zleceniodawca (oznacza to, że nasze podnośniki koszowe to nie wozy wojskowe i jeśli prace na wysokości odbywają się w trudnym terenie, należy przygotować drogę dojazdu odpowiednio utwardzoną i równą)

17. Zawsze po zakończeniu użytkowania kosza roboczego należy przywrócić go do stanu początkowego tzn. w zależności od wykonywanych prac: wydmuchać trociny drzewne, posprzątać opaski zaciskowe i wkręty, zmyć farbę, zabrać narzędzia itp.